Sprawniejsze postępowania przed sądem

Regułą w sądach cywilnych ma być jedna rozprawa na której zapadnie wyrok. A jeśli nie będzie to możliwe, sędzia jest zobowiązany wyznaczyć kilka następujących bezpośrednio po sobie terminów rozpraw. Tak żeby nie było wielomiesięcznych przerw między nimi. Temu służy gruntowna reforma Kodeksu postępowania cywilnego. W sprawach karnych sędziowie nie są już zmuszeni do odczytywania na rozprawie setek, a czasem i tysięcy kart spraw. Procesu nie zablokuje zwolnienie lekarskie. Rozstrzygający w sprawach karnych sąd może przesłuchać świadków i przeprowadzić inne zaplanowane dowody mimo nieobecności oskarżonych.

Nieprawdą jest, jak twierdzi znaczna część opozycji, że pod względem długości postępowań w sądach jest coraz gorzej, ponieważ np. postępowania w sprawach karnych znacznie się skróciły dzięki przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości reformie. Czas postępowań tych spraw rozpatrywanych przez sądy okręgowe skrócił się o prawie trzy miesiące w stosunku do 2015 r. W 2019 r. wynosił 7,6 miesiąca, a w 2015 r. – 10,3 miesiąca. W sądach rejonowych średni czas postępowań karnych skrócił się od 2015 r. z 5,9 miesięcy do 5,1 miesięcy.

Czas postępowań z zakresu prawa pracy w sądach rejonowych dotyczących wynagrodzeń za pracę w godzinach nadliczbowych skrócił się o 193 dni.

Postępowania z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy trwają w sądach rejonowych przeciętnie 7,2 miesiąca, a więc o ok. 2 miesiące krócej niż w 2016 r. Do spraw z zakresu prawa pracy, ważnych dla Polaków dotkniętych nieuczciwością pracodawców, Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada szczególną wagę. Dlatego zniosło opłaty sądowe dla pracowników, którzy dochodzą swoich praw.

Tendencja wydłużania się spraw cywilnych, która była wyraźnie widoczna w czasach rządów PO-PSL została wyhamowana. Od 2012 do 2015 r. średni czas spraw cywilnych w sądach okręgowych wzrósł o ponad miesiąc. Natomiast od 2015 do końca 2019 r. wzrost ten był mniejszy.

Porównując 2019 r. z 2018 r. należy zauważyć, że zwiększyła się liczba spraw załatwionych merytorycznie w stosunku do poprzedniego okresu.

Pomimo trwającej pandemii w pierwszym półroczu 2020 r. w sądach powszechnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (EPU, KRS, KW) rozpoznano więcej spraw, niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Pisma procesowe z sądu, prokuratury czy policji mogą być doręczane również na skrytkę pocztową, a nie jak dotychczas tylko do rąk własnych odbiorcy, przekazane domownikowi albo pozostawione do odbioru w urzędzie pocztowym. Wprowadzono również ułatwienia dla niepełnosprawnych, które jednocześnie usprawniają postępowania sądowe. Nowe przepisy umożliwiają osobom niepełnosprawnym i obłożnie chorym upoważnienie dowolnej osoby do odbierania korespondencji na poczcie.

Poprzedni Tania i bezpłatna pomoc prawna dla Polaków

Znajdziesz mnie:

Al. T. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Bądźmy w kontakcie!

Wpisz swój email aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz zaproszenia.

KM © 2022. All Rights Reserved