Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości

Kieruję dziś do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP rozporządzenia ws. mechanizmu wiążącego środki unijne z kwestią praworządności – poinformował Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas dzisiejszej (23 grudnia br.) konferencji prasowej.

– Interpretacja rozszerzająca traktatów europejskich prowadzi do nadużycia przez organy unijne, które zdecydowały się określić swoje uprawnienia w sposób sprzeczny z duchem i literą traktatów oraz polskiej Konstytucji – wyjaśniał minister.  

Zwrócił uwagę, że nawet organy prawne Unii Europejskiej nie mają wątpliwości, że powiązanie wypłaty środków unijnych z tzw. praworządnością jest sprzeczne z traktatami UE.

– Liczę na to, że Trybunał Konstytucyjny podzieli moją ocenę i w efekcie rozwiązania te nie będą wiązać Polski – powiedział.

Mechanizm warunkowości – jak zaznaczył minister – jest bardzo groźny, ponieważ pozwala Komisji Europejskiej stosować przemoc ekonomiczną pod pozorem dbania o praworządność. – Praworządnością może być wszystko. Tak naprawdę spór toczy się o władzę i suwerenność – wskazał Zbigniew Ziobro.

Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta podkreślił, że wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jest jak najbardziej potrzebny. – Rząd i parlament powinny być wyposażone w narzędzia obronne przed prawną napaścią na Polskę, którą obserwujemy od wielu miesięcy – ocenił.

Przypomniał, że Polska nigdy nie wyraziła zgody na przyjęcie mechanizmu warunkowości. – Jedyną procedurą, na którą zgodziliśmy się, jest procedura wynikająca z art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, która wymaga jednomyślności wszystkich państw członkowskich. Próba zastosowania tej procedury wobec Polski zakończyła się klęską. Politycy UE wspierani przez Niemcy uznali, że należy zastosować wobec nas tzw. mechanizm warunkowości – wskazał.

Ewentualne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niekonstytucyjności zaskarżonych rozwiązań byłoby istotne dla rządu. Pozwoliłoby m.in. na podejmowanie decyzji dotyczących bezprawnych działań organów unijnych.

Jak zaznaczył wiceminister Marcin Warchoł, wniosek do Trybunału chroni polską suwerenność i demokrację. – Unia Europejska nie może przyznawać sobie nowych kompetencji. Posiada ich tyle, ile przekazują jej państwa członkowskie. Polska nie przyznała Unii prawa do oceny sądownictwa. Dlatego szantażem jest próba odbierania należnych nam pieniędzy – powiedział. Przypomniał też, że Unia Europejska ma chronić prawa konstytucyjne państw członkowskich.

Minister Zbigniew Ziobro zapowiedział również złożenie wniosku o wycofanie się Polski z unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego, który powoduje drastyczny wzrost cen prądu i gazu. – Jesteśmy za szukaniem racjonalnych rozwiązań dotyczących ochrony klimatu. Nie możemy natomiast zgodzić się na rozwiązania prowadzące do drożyzny, inflacji, zmian w obszarze gospodarczym, które spowodują dramatyczne pogorszenie sytuacji milionów naszych współobywateli i dziesiątków tysięcy polskich firm – stwierdził.

Minister złożył również wszystkim życzenia świąteczne. Poinformował także o przesłaniu unijnej komisarz ds. równości Helen Dalli kartek przypominających o chrześcijańskim charakterze Świąt Bożego Narodzenia

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Poprzedni SZTAFETA.pl: Powstaje ścieżka rowerowa z Niska do Nowosielca. Milion złotych wsparcia z Lasów Państwowych

Znajdziesz mnie:

Al. T. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Bądźmy w kontakcie!

Wpisz swój email aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz zaproszenia.

KM © 2022. All Rights Reserved