Wniosek Ministra Sprawiedliwości o zwołanie Rady Gabinetowej ws. ograniczania polskiej suwerenności

W związku z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdzającym ważność rozporządzenia w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zwołanie posiedzenia Rady Gabinetowej. Spotkanie ma być poświęcone bezprawnemu ograniczaniu polskiej suwerenności ze strony instytucji unijnych.

– Skierowałem wniosek do Pana Prezydenta wniosek o zwołanie Rady Gabinetowej, ponieważ istnieje realne zagrożenie ograniczenia suwerenności Polski przez organy Unii Europejskiej – poinformował na dzisiejszej (18 lutego br.) Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Na spotkaniu Rady Gabinetowej minister chce poruszyć kwestie związane z niedawnym orzeczeniem TSUE: temat projektu ustawy o Sądzie Najwyższym przygotowanym przez Prezydenta RP, żądania Komisji Europejskiej i gróźb niewypłacania należnych Polsce środków oraz kwestię nadrzędności Konstytucji RP nad traktatami europejskimi. Pozostałe tematy, o których szef resortu sprawiedliwości chce poruszyć podczas spotkania z głową państwa to zagrożenie dla polskich samorządów wynikające z orzeczenia TSUE oraz unijna polityka klimatyczna.

TSUE usiłuje zalegalizować tzw. rozporządzenie o warunkowości naruszając traktaty unijne. Wprowadza procedury, które pozwalające Komisji Europejskiej na bezprawną ingerencję w sprawy wewnętrzne państw członkowskich UE.

– Mechanizm warunkowości pozwoli na stosowanie elementów przymusu, bardzo daleko posuniętych gróźb i szantażu ekonomicznego wpływa na procesy demokratyczne w państwach członkowskich – stwierdził minister Zbigniew Ziobro. Przypomniał, że Komisja Europejska podjęła już działania wobec polskich samorządów, blokując środki finansowe, żeby zmusić je do uchylenia uchwał prorodzinnych.

– Wniosek o zwołanie Rady Gabinetowej ma pełne uzasadnienie. Mechanizm praworządności jest narzędziem szantażowania suwerennych państw członkowskich Unii Europejskiej – stwierdził wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Minister Michał Wójcik podkreślił znaczenie odrzucenia europejskiej polityki klimatycznej. – Pakiet „Fit for 55” powinien zostać w całości zawetowany. Musimy brać pod uwagę wszystkie koszty ekonomiczne i społeczne, a będą one ogromne. Proszę zobaczyć, jak wzrosły ceny energii elektrycznej i gazu – ostrzegł minister, członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

Unia Europejska jesienią 2020 r. szantażem ekonomicznym zmusiła polskie samorządy do uchylenia uchwał chroniących rodzinę. Ten szantaż miał charakter bezprawny, traktaty europejskie nie dały urzędnikom Komisji Europejskiej możliwości takich działań.

Biuro Komunikacji i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

Poprzedni MONEY.pl: Coraz bliżej policji lekowej. „Kolejny cios w farmaceutyczne mafie”

Znajdziesz mnie:

Al. T. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Bądźmy w kontakcie!

Wpisz swój email aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz zaproszenia.

KM © 2022. All Rights Reserved