GOSPODARKA PODKARPACKA: Marcin Warchoł rozpoczyna nową akcję „Budownictwo społeczne bez patologii”

RZESZÓW, WARSZAWA. Chodzi o zapobieganie patologiom związanym z korzystaniem z budownictwa społecznego. Mieszkania komunalne będą wynajmowane taniej niż na wolnym rynku. W wyjątkowych sytuacjach mogą być też sprzedawane.

– Projekt wprowadza jasne kryteria przydziału lokali mieszkalnych i możliwość nabycia prawa do nich przez osoby, których sytuacja materialna nie pozwala zaciągnąć kredytu hipotecznego na zakup mieszkania. Nie przysługują im też jednak lokale socjalne – powiedział dr hab. Marcin Warchoł, poseł i wiceminister sprawieldiwości.

Mieszkania, które powstawały w ramach budownictwa społecznego powinny w pierwszej kolejności trafiać do najbardziej potrzebujących.

– Wprowadzamy katalog osób premiowanych, katalog wyłączeń i zakazujemy prowadzenia działalności deweloperskiej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – stwierdził poseł Marcin Warchoł. – Te mieszkania w pierwszym rzędzie powinny trafiać do osób naprawdę tego potrzebujących. Będą to osoby, które nie mają prawa do mieszkań socjalnych. Czyli są to osoby, które są zbyt bogate na mieszkania socjalne, ale nie mają też szans na otrzymanie kredytu hipotecznego. To będą też matki samotnie wychowujące dzieci, duże rodziny. Będą to osoby potrzebujące, a nie lokalni kacykowie, urzędnicy i samorządowcy, którzy dorabiają się na mieszkaniach budowanych z pieniędzy publicznych.

Główne założenia nowych przepisów:

– Precyzyjne określenie katalogu osób, którym może zostać przyznany lokal.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe będą mogły przyznać mieszkanie osobom, które nie mają prawa do lokalu socjalnego, a ich warunki mieszkaniowe nie spełniają standardów takiego lokalu. To osoby w trudnych sytuacjach życiowych, które nie potrafią zaspokoić swych podstawowych potrzeb mieszkaniowych, w tym – uzyskać kredytu na zakup mieszkania.

– Zakaz działalności deweloperskiej przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe.

Działalność deweloperska Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych zostanie zakazana. Mają być one instytucjami non profit, działającymi w interesie osób wymagających wsparcia, a nie – dla zysku.

– Zakaz zawarcia umowy najmu z osobą o dobrej sytuacji materialnej.

Społeczne Inicjatywy nie będą zawierać umowy z osobami, które na mieszkanie stać. Zwłaszcza tymi pełniącymi funkcje publiczne w samorządach, m.in. członkami rad gminy i miasta, wójtami, burmistrzami, którzy takiego wsparcia nie wymagają.

– Wprowadzenie rygoru nieważności umowy najmu lokalu komunalnego z pełniącymi funkcje publiczne.

Nie będzie można zawrzeć umowy najmu lokalu komunalnego z naruszeniem przepisu wykluczającego z kręgu potencjalnych najemców osoby pełniące funkcje publiczne.

– Obowiązek oświadczenia przez najemcę lokalu o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego mieszkania.

Pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenie potencjalny najemca lokalu będzie musiał złożyć oświadczenie, iż nie ma tytułu prawnego do innego mieszkania, co wykluczałoby go z grona uprawnionych do lokalu komunalnego.

– Wprowadzenie rygoru nieważności umowy o najem zawartej z naruszeniem przepisów

Umowa zawarta wbrew przepisom wykluczającym z grona najemców osoby związane z samorządem na danym terenie będzie nieważna.

Na przyznanie lokalu komunalnego czeka w Polsce, według danych GUS, ok. 129 tysięcy gospodarstw domowych. Są wśród nich m.in. rodziny wielodzietne i samotne matki.

W ramach akcji poseł Marcin Warchoł będzie organizował spotkania z mieszkańcami miast Podkarpacia, aby mogli zgłaszać patologie w nabywaniu mieszkań komunalnych.

Więcej: http://gospodarkapodkarpacka.pl/news/view/53529/marcin-warchol-rozpoczyna-nowa-akcje-budownictwo-spoleczne-bez-patologii

Poprzedni PORTAL SAMORZĄDOWY: Mieszkania z przydziału nie dla samorządowców. Resort sprawiedliwości proponuje „lex Wiśniewski”

Znajdziesz mnie:

Al. T. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Bądźmy w kontakcie!

Wpisz swój email aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz zaproszenia.

KM © 2022. All Rights Reserved