Czeki dla gmin Żurawica i Orły. Na remont ulicy i kupno samochodów dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Gmina Orły otrzymała 200 tys. złotych promesy na remont ul. Jastrzębiej i zakup samochodu dla jednostki OSP. Symboliczne czeki na kupno samochodu dla OSP otrzymała również gmina Orły.

Gmina Orły otrzymała 200 tys. złotych promesy na remont ul. Jastrzębiej i zakup samochodu dla jednostki OSP. Symboliczne czeki na kupno samochodu dla OSP otrzymała również gmina Orły.

Promesę w wysokości 200 tys. złotych na przeprowadzenie ostatniego etapu przebudowy ul. Jastrzębiej w Żurawicy wójtowi gminy Tomaszowi Szeleszczukowi przekazał wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, w obecności senatora Mieczysława Golby, członkini Zarządu Województwa Podkarpackiego Anny Huk oraz przewodniczącego Rady Gminy Żurawica Macieja Gałuszki.

Nie było to pierwsze takie spotkanie w sprawie rzeczonej drogi. Pod koniec listopada ubiegłego roku gmina Żurawica otrzymała od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wsparcie w wysokości 100 tys. zł. Dotacja w całości zasiliła wykonanie drugiego etapu przebudowy ul. Jastrzębiej.

M. Warchoł, w imieniu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, przekazała gminie Żurawica kolejny czek. To 100 tys. złotych dofinansowania zakupu samochodu dla strażaków – ochotników. To wsparcie w podziękowaniu za bezinteresowną pomocą, jaką w czasie po wybuchu wojny w Ukrainie ofiarowali strażacy – ochotnicy z tej gminy i członkinie kół gospodyń wiejskich.

Pieniądze na kupno samochodu ratowniczo-gaśniczego otrzymała również gmina Orły. Pojazd trafi do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciemięrzowicach. Było to kilka czeków.

100 000 tys. złotych z Funduszu Sprawiedliwości, 150 000 tys. złotych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, 37 000 tys. złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 250 000 tys. złotych w swoim budżecie zabezpieczyła gmina Orły.

Również w tej gminie wiceminister M. Warchoł dziękował władzom samorządowym, strażakom, mieszkańcom za duże zaangażowanie i pomoc. Podkreślał, że ochotnicy, strażacy działają na wielu polach dla społeczności lokalnej, angażując się w różne działania.

Więcej: https://przemysl.naszemiasto.pl/czeki-dla-gmin-zurawica-i-orly-na-remont-ulicy-i-kupno/ar/c3-9071603

Poprzedni RADIO RZESZÓW: Wiceminister Marcin Warchoł w Nowej Dębie

Znajdziesz mnie:

Al. T. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Bądźmy w kontakcie!

Wpisz swój email aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz zaproszenia.

KM © 2022. All Rights Reserved