RADIO MARYJA: Wicemin. M. Warchoł o atakach na katolików i na osobę św. Jana Pawła II

Święty Jan Paweł II był pierwszym Papieżem, który wprowadził przepisy prawne zwiększające realnie ochronę dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym. Wszystkie fakty przemawiają na korzyść Papieża (…). Trzeba wyraźnie stwierdzić, że Jan Paweł II zmienił prawo, które było sukcesywnie uchwalane przez Benedykta XVI i papieża Franciszka. Diecezje zostały zobowiązane do respektowania prawa cywilnego w tej materii, do współpracy z władzami cywilnymi w toku postępowania procesowego powiedział Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, w audycji „Aktualności dnia” w Radiu Maryja.

Ataki na katolików w Polsce nie ustają. Coraz bardziej szerzy się nienawiść i agresja. Ostatnio Sąd w Toruniu umorzył sprawę w kwestii zakłócania nabożeństwa przez poseł Joannę Scheuring-Wielgus, a teraz mamy do czynienia ze zorganizowaną nagonką na św. Jana Pawła II. Tymczasem obywatelski projekt ustawy o obronie praw osób wierzących utknął w Sejmie na etapie komisji.

Obecnie mamy do czynienia z bezradnością prawa i pobłażliwością sędziów (…). Sądy słowo „złośliwie” interpretują w ten sposób, że twierdzą, iż demonstrowanie nie jest złośliwe. One same sobie tworzą furtki na bezkarność, zapewniają sprawcom, przestępcom furtki na bezkarność dowolną, swawolną interpretacją, dlatego my musimy te furtki pozamykać, prawo zobiektywizować, usuwając sformułowanie „złośliwie”, więc przeszkadzanie, niepokojenie będzie podlegało karze bez konieczności wykazywania złośliwości. Musimy zawęzić pole do wypuszczania na wolność agresorów, ludzi, którzy wprowadzają tego typu agresję, treści, hasła do kościołów (…). Chcemy również wyłączyć konieczność zeznawania przeciwko takim agresorom. Ludzie z różnych względów boją się zeznawać i dlatego dziś sądy często sięgają po uniewinnienia, szukając wiernych, którzy będą chcieli przeciwko nim zeznawać. Nie będzie to konieczne po zmianie prawa, będą to czynniki obiektywne. Jeżeli ktoś zniszczył krzyż, figurkę czy obraz święty, to w tym momencie będzie to podlegało karze bez konieczności wzywania wiernych i pytania ich, czy to obraziło ich uczucia religijne – zaznaczył wiceminister Marcin Warchoł.

Projekt ustawy o obronie praw osób wierzących dotyczy wszystkich religii.

Chodzi o wolność religijną. Gdyby doszło do takiego ataku na synagogę czy meczet, to byłoby larum na cały świat i bardzo dobrze, bo każda religia powinna być pod ochroną prawa. Natomiast ci agresorzy nie atakują meczetów czy synagog, tylko atakują kościoły chrześcijańskie. Wiedzą, że z drugiej strony spotkałyby ich surowe konsekwencje, a niżeli postępowanie przed prokuratorem czy sędzią. Oni wybierają chrześcijan jako chłopców do bicia. Szkalują symbole święte, wyśmiewają, dopuszczają się profanacji, prowokacji (…). Ustawa jest w komisji. Mamy zapewnienie, że na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu będzie uchwalana (…). Potrzebujemy zmiany prawa, uszczelnienia prawa, żeby nie dochodziło do bulwersujących sytuacji, żeby wierni byli chronieni w najświętszym dla nich miejscu, czyli w kościele – podkreślił wiceminister sprawiedliwości.

Część opozycji wprost mówi o „opiłowywaniu” katolików z ich uprawnień.

Politycy opozycji, zamiast nawoływać do zgody, pojednania, jedności, porozumienia ponad podziałami politycznymi, robią zupełnie coś przeciwnego (…). Nawet za komuny szanowano kościoły, za okupacji nie dochodziło do tak skandalicznych sytuacji, że ktoś wkraczał do kościoła i zastraszał, niepokoił wiernych, agresywnie demonstrując swoje hasła. Mam nadzieję, że opozycja otrząśnie się. W imię troski o jedność, o nasze tradycje chrześcijańskie, powinni wyjść poza swoje partyjne schematy i zacząć wspierać ten ważny projekt – akcentował gość audycji „Aktualności dnia”.

Kościół – jak mówił Marcin Warchoł – jest znakiem sprzeciwu wobec zła współczesnego świata. Nauka, którą głosi, jest nie do pogodzenia dla cywilizacji śmierci. Stąd ataki.

Święty Jan Paweł II był pierwszym Papieżem, który wprowadził przepisy prawne zwiększające realnie ochronę dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym. Wszystkie fakty przemawiają na korzyść Papieża. To są bezczelne kłamstwa rozsiewane przez wrogów Kościoła, przez wrogów człowieka (…). Trzeba wyraźnie stwierdzić, że Jan Paweł II zmienił prawo, które było sukcesywnie uchwalane przez Benedykta XVI i papieża Franciszka. Diecezje zostały zobowiązane do respektowania prawa cywilnego w tej materii, do współpracy z władzami cywilnymi w toku postępowania procesowego. Stolica Apostolska dzięki Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II zatwierdziła wypracowane przez biskupów amerykańskich normy postępowania diecezji w sprawie zarzutów wobec księży. Rozszerzono to na cały Kościół katolicki i to łącznie z wykluczeniem ze stanu duchownego (…). Dobrzy ludzie nie powinni milczeć, wierni nie powinni milczeć – powiedział wiceminister sprawiedliwości.

Więcej: https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-wicemin-m-warchol-o-atakach-na-katolikow-i-na-osobe-sw-jana-pawla-ii-swiety-jan-pawel-ii-byl-pierwszym-papiezem-ktory-wprowadzil-przepisy-prawne-zwiekszajace-realnie-ochrone-dzieci/

Poprzedni RADIO MARYJA: Wicemin. M. Warchoł o atakach na katolików i na osobę św. Jana Pawła II: Święty Jan Paweł II był pierwszym Papieżem, który wprowadził przepisy prawne zwiększające realnie ochronę dzieci i młodzieży przed wykorzystywaniem seksualnym

Znajdziesz mnie:

Al. T. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Bądźmy w kontakcie!

Wpisz swój email aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz zaproszenia.

KM © 2022. All Rights Reserved