SZTAFETA.pl: Nie oddamy polskich lasów!

3 kwietnia w stolicy województwa odbyła się konferencja zorganizowana przez Solidarną Polskę „W obronie polskich lasów”. Zainicjowano w ten sposób zbiórkę podpisów pod ustawą w obronie lasów. Udział w konferencji wzięli parlamentarzyści SP, przedstawicieli Nadleśnictw z Podkarpacia oraz wiceminister sprawiedliwości dr hab. Marcin Warchoł.

– W Polsce lasy Państwowe są naszym dobrem narodowym i są zarazem kołem zamachowym naszej gospodarki. 3 procent PKB to właśnie Lasy Państwowe, to właśnie gospodarka leśna, to przemysł drzewny. Niestety, Unia Europejska w swojej bezczelności próbuje sięgać po kolejne nasze dobra narodowe. W tej chwili są podejmowane próby zmiany traktatów, w taki sposób żeby lasy przeszły pod dyktat Unii Europejskiej – powiedział w trakcie konferencji wiceminister Marcin Warchoł.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza jest jednym z przejawów sprawowania władzy przez naród. W Polsce prawo takie przysługuje grupie co najmniej 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

– Musimy chronić dobrego imienia naszych leśników i dlatego też inicjatywa Solidarnej Polski polegająca na zbiórce podpisów. Rozpoczynamy zbiórkę podpisów pod ustawą w obronie lasów. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów. Ustawa po pierwsze wprowadzi suwerenną decyzję polskiego parlamentu w przedmiocie każdego stanowiska, co do sytuacji polskich lasów. Otóż, polski parlament większością 2/3 głosów będzie za każdym razem decydował w każdej sprawie, co do gospodarki leśnej, co do polityki leśnej w Brukseli. To jest bardzo istotne po to, aby to w rękach Polaków były losy naszych lasów. Nie chcemy żeby to urzędnicy Brukselscy decydowali o tym, czy można wchodzić do lasu, jakie i kto dochody z lasów otrzymuje. Nie chcemy być pod dyktatem unijnym, dlatego potrzebujemy Państwa wsparcia. Projekt ustawy jest przygotowany, można go pobrać na stronie lasów – mówił wiceminister.

Organizatorzy konferencji przekonywali, że dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej (strategia bioróżnorodności, Fit for 55), pokazują, że rozwiązania preferowane przez UE, stanowią zagrożenie dla Polski i jej przyrody. Według SP wyłączenie lasów z działalności gospodarczej i czynnej ochrony przyrody będzie skutkowało: załamaniem polskiego przemysłu drzewnego, poważnym osłabieniem całej polskiej gospodarki i wpłynie na skokowy wzrost cen energii. Wyłączenie lasów z działalności gospodarczej i czynnej ochrony przyrody spowoduje braki surowca, które trzeba będzie zastąpić drewnem z importu z regionów, gdzie się niszczy lasy tropikalne i innymi surowcami, bardziej energochłonnymi. W efekcie nie powstrzymamy zmian klimatu, a je przyspieszymy.

– Akcja Solidarnej Polski razem z leśnikami, razem z wszystkimi ludźmi dobrej woli, tymi którym leży na sercu dobro polskiego leśnictwa, dobro polskiej gospodarki. W przeciwnym razie grozi nam załamanie gospodarki drzewnej, grozi nam paraliż polityki leśnej, grożą nam wreszcie rosnące lawinowo ceny, bo to się z tym będzie wiązało. Załamanie gospodarki, ogromne ceny drewna, ceny innych materiałów, katastrofa gospodarcza. Tego chce Unia Europejska, nie możemy do tego dopuścić jako Solidarna Polska sprzeciwiamy się tym zakusom i stąd dzisiaj rozpoczynamy zbiórkę – przekonywał wiceminister Marcin Warchoł.

Ustawa „W obronie polskich lasów” uniemożliwi podejmowanie prób zmiany traktatów w zakresie leśnictwa. Wprowadzi każdorazową dyskusję w parlamencie nad działaniami UE związanych z gospodarka leśną i możliwość ich blokowania większością kwalifikowaną. Ustawa wskazuje, że obowiązkiem władz i organizacji publicznych jest przeciwdziałanie procesom zawłaszczania kompetencji w zakresie leśnictwa przez UE, zakazuje wprowadzania nowych unijnych przepisów. Daje gwarancję polskiego zarządu nad polskimi lasami, nakazuje rządowi dbać o lasy będące własnością Skarbu Państwa. Zobowiązuje chronić narodowy charakter lasów i uznaje wszystkie lasy Skarbu Państwa za dobro wspólne. Zapewnia każdemu dostęp do wszystkich terenów leśnych, uniemożliwia prywatyzację polskich lasów oraz chroni przed niekontrolowaną wycinką.

Więcej na: https://sztafeta.pl/2023/04/15/nie-oddamy-polskich-lasow/

Poprzedni W POLITYCE.PL: Warchoł: Niemoc i bezradność to symbole rządu Tuska. My stworzyliśmy prawo, które pozwala walczyć z dopalaczami

Znajdziesz mnie:

Al. T. Rejtana 21, 35-303 Rzeszów

Bądźmy w kontakcie!

Wpisz swój email aby otrzymywać najnowsze wiadomości oraz zaproszenia.

KM © 2022. All Rights Reserved